7 Eylül 2013 - 14:14

3 Milyon Yazar Kasa Hurdayamı Çıkacak

3 Milyon Yazar Kasa Hurdayamı Çıkacak
Maliye Bakanlığı’nın "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar” ile ilgili 69 seri nolu tebliği piyasalarda tam bir kargaşaya ve paniğe yol açtı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, tebliğin yanlış yorumlandığını belirterek, “Türkiye’de kullanılmakta olan 3 milyon yazar kasanın çöpe gideceği ve yeni nesil pos’lu yazar kasa kullanılacağı yorumu yanlıştır. Sadece mali hafızası dolan yazar kasalar iptal edilecektir" dedi.

Bakanlık tebliğinin 2. Maddesi (b) bendinde; "Mükellefler önceki mevzuat hükümlerine tabi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını 31/12/2015 tarihine kadar onaylayabilecektir" denilmekte. Bu cümle de sadece mali hafızası dolan yazar kasaların onaylanmayıp, yeni nesil pos'lu cihazlarla değiştirileceğini ortaya koymakta.

Tebliğin esnaf kesiminde bazı medya gruplarında yanlış yorumlandığını belirten İSTESOB Başkanı mali hafızası dolmayan yazar kasaların 2015 sonuna kadar kullanılacağını belirtti. Ancak seyyar esnaf ve yol kenarı otoparklarda yazarkasalı pos kullanılacağını dile getiren Yılmaz, "Tebliğin 3. Maddesinde, 'faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler 1 Ocak 2013’ten itibaren yeni nesil cihaz kullanmak zorundadır' denilmekte. Ayrıca yol kenarı otopark hizmeti verenlerde yine yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda. Yoksa Türkiye’deki 3 milyona yakın yazar kasanın çöpe atılması ve yerine 2.5 - 3 bin lira bedelli pos'lu yazar kasaların Temmuz ayından itibaren kullanılması zorunluluğu gibi bir çarpıklık söz konusu değil" dedi.

Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesine koyduğu bir uyarı yazısında, "Yeni nesil cihaz satışı" için yalan haberler üretildiğini belirtilerek, bunlara itibar edilmemesi duyurusu yapıldı.

İşte GİB duyurusu:
CİHAZLARIN YENİ NESİL OLARAK YANILTICI TANITIMINA İLİŞKİN DUYURU


Bazı ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak sanal ortamda yer alan ilan ve reklamlarda, 69 ve 70 Seri No.lu Genel Tebliğlerde ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzunda belirtilen şartları taşımayan cihazların "Yeni Nesile Hızlı Yoldan Gidin, Yeni Nesil Teknoloji Mali Onaylı POS, Yeni Nesil Geçişe Uygun vb." ibareler kullanılarak, mükellefler tarafından yanlış anlaşılabilecek şekilde tanıtımlarının yapıldığı görülmektedir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar "3100 Sayılı Kanuna Göre Bakanlığımızdan Onay Alan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Listesi" başlığı altında Başkanlığımız İnternet Sitesinde yayımlanmakta olup, söz konusu listede yer almayan cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kapsamında değerlendirilmesi ve kullanılması mümkün değildir.

Buna göre, ödeme kaydedici cihaz firmalarının, 69 ve 70 Seri No.lu Genel Tebliğlerde ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzunda belirtilen şartları taşımayan diğer bir ifade ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kapsamına girmeyen cihazların tanıtımlarında, mükelleflerin yanlış anlamalarına sebebiyet verebilecek ibareleri kullanmamaları ve mükelleflerin de bu tür yanıltıcı bilgilere itibar etmemeleri gerekmektedir.
© Konfeksiyoncular Odası 2020