6 Eylül 2013 - 11:11

Emekli Mükellefler Affı Kaçırmayın

Emekli Mükellefler Affı Kaçırmayın
02.08.2003'de yürürlüğe giren 1479 sayılı yasa, emekli olup da mükellefiyeti devam

edenlere Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi yapılmasını kanuna bağlamıştı. Ancak primlerini 10 yıldır yatırmayanların borcu da faizleriyle arttı. Hükümet 6385 sayılı yasa çerçevesinde birikmiş borca Şubat ayında bir af çıkardı. Af başvurusu 31 Mayıs'ta sona erecek. Yetkililer İstanbul’da 150 bine yakın borçlu varken, aftan yararlanmak için başvuranların sayısının 20 bin olduğunu ve bu rakamın çok düşük kaldığını bildirdiler

Ancak yasanın çıkmasından bugüne dek geçen 10 yıl içinde ödemeler mükellef tarafından yatırılması gerekiyordu. Emeklilik sonrası iş kuran ya da mükellefiyeti devam edip de çeşitli

sebeplerle destek primini yatıramayanların borçları birikmiş, faizleriyle birlikte yüksek rakamlara ulaşmıştı. Bu durumda olan Türkiye genelindeki 1 milyona yakın mükellefe birikmiş borçlarını faizsiz ödeyebilmeleri için af çıkarıldı. Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) birikmiş borçları için çıkarılan“Torba Yasa” metnini İstanbul Küçükçekmece SGM Müdürlüğü şu yazılı açıklamayla duyurdular:

Birikmiş SGDP borcu oluşan emekli sigortalılarımızın borçlarının faizlerinin silinip ana paranın TEFE/TÜFE oranı ile güncellenmesi ve bunun da her iki ayda bir olmak üzere peşin ya da 6, 9, 12, 18 taksit şeklinde ödenmesine imkan veren 6385 sayılı kanun kapsamında yapılandırma başvuruları devam etmektedir. En son başvuru tarihi ve ilk taksitin en son ödenme tarihi 31 Mayıs 2013'tür.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, emekli olup da mükellefiyeti devam eden binlerce kişinin ana paranın birkaç misline çıkan birikmiş borç için aftan yararlanılmasını istedi. Yılmaz, "Mesela ana prim borcu 6 bin lirayı bulan bir mükellef faiziyle birlikte 16 bin lira ödemek zorunda kalacak.Bu bakımdan 31 Mayıs’a kadar bu torba yasadan yararlanmak için mükellefler SGK müdürlüklerine başvuru yapmalılar. Biz de kurum olarak bu önemli bilgiyi üyelerimize duyurma görevimizi yerine getireceğiz."
© Konfeksiyoncular Odası 2020